Ballina BreadCrumbTrailer Sekretar i Përgjithshëm BreadCrumbTrailer Zyrat BreadCrumbTrailer Komisioni Qeveritar për...

Video Aktuale

Evropianët e rinj
 

Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur

1. Përgjegjësitë, fushëveprimi, rregullat dhe procedurat e punës të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur janë të përcaktuara me Ligjin Nr. 04/L-023 Për Persona të Zhdukur, dhe me Rregulloren nr. 15/2012 për punën e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur (10.07.2012).

2. Në kuadër të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur funksionon Njësia e  KomisionitQeveritar për Persona të Zhdukur, e cila shërben për të organizuar, bashkërenduar, zhvilluar dhe mirëmbajtur aktivitetet e nevojshme për punën e Komisionit.

3. Numri i të punësuarve në Njësinë e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur është 4 (katër) nëpunës civilë si në vijim:

3.1. Udhëheqës i njësisë së KQPZH;

3.2. Nëpunës i rasteve;

3.3. Zyrtar i lartë i bazës së të dhënave;

3.4. Zyrtar i lartë i njësisë së KQPZH.

Tel: 038 201 14 051

Prapa

Agjenda ditore

18 prill 2014

1. Kryeministri Hashim Thaçi, viziton varrezat e dëshmorëve të Prishtinës, në Velani.

VENDI: Velani
KOHA: 10:00

2. Kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës.
  
VENDI: Ndërtesa e Qeverisë, salla P – 31 
KOHA:  10:30

3. Kryeministri Hashim Thaçi merr pjesë në Konferencën Informaliteti në Kosovë - Strategjia dhe lufta kundër tij.

VENDI: Qendra e konferencave Orion përballë kinemasë ABC
KOHA: 10:30

4. Kryeministri Hashim Thaçi, viziton aeroportin e Gjakovës

VENDI: Aeroporti i Gjakovës
KOHA: 13:00

5. Kryeministri Hashim Thaçi, viziton Kompaninë : Wear&Go, në Gjakovë

VENDI: Kompania gjendet në dalje të Gjakovës, rrugës për Prizren
KOHA: 14:00

Shkruaj Kryeministrit