Ballina BreadCrumbTrailer Sekretar i Përgjithshëm BreadCrumbTrailer Zyrat BreadCrumbTrailer Komisioni Qeveritar për...

Video Aktuale

Evropianët e rinj

Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur

1. Përgjegjësitë, fushëveprimi, rregullat dhe procedurat e punës të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur janë të përcaktuara me Ligjin Nr. 04/L-023 Për Persona të Zhdukur, dhe me Rregulloren nr. 15/2012 për punën e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur (10.07.2012).

2. Në kuadër të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur funksionon Njësia e  KomisionitQeveritar për Persona të Zhdukur, e cila shërben për të organizuar, bashkërenduar, zhvilluar dhe mirëmbajtur aktivitetet e nevojshme për punën e Komisionit.

3. Numri i të punësuarve në Njësinë e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur është 4 (katër) nëpunës civilë si në vijim:

3.1. Udhëheqës i njësisë së KQPZH;

3.2. Nëpunës i rasteve;

3.3. Zyrtar i lartë i bazës së të dhënave;

3.4. Zyrtar i lartë i njësisë së KQPZH.

Tel: 038 201 14 051

Prapa

Agjenda ditore

31 maj 2016

Organizuar nën patronatin e kryeministrit të Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, në kuadër të Manifestimit Tradicional “Ditët e Shqipes", të martën më 31.05.2016, mbahet Akademi Përkujtimore për Heroin Xhemajl Fetahaj.
 
VENDI:
Teatri Kombëtar, Prishtinë
KOHA: 12:00

Shkruaj Kryeministrit

KOSOVO IN UNESCO