Ballina BreadCrumbTrailer Agjencitë BreadCrumbTrailer Agjencia Shtetërore e...

Agjencia Shtetërore e Arkivave (ASHA)

1. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës është organ qeveritar, e cila organizon, drejton dhe kontrollon veprimtarinë në të gjithë rrjetin arkivor të vendit e cila kryen detyrat dhe përgjegjësitë të përcaktuara në Ligjin nr. 04/L-088 për arkivat shtetërore (Gazeta Zyrtare, nr. 04, 19 mars 2012) dhe Rregulloren përkatëse për organizimin e Agjencisë Shtetërore të Arkivave.

2. ASHA kryen detyrat dhe përgjegjësitë tjera të përcaktuara me legjislacionin në  fuqi si dhe detyrat e përcaktuara nga Kryeministri. 

Prapa

Agjenda ditore

21 nëntor 2014

Kryeministri Hashim Thaçi mbanë fjalën në ceremoninë e vendosjes së gurthemelit të fazës së III të investimeve për Fabrikën e përpunimit të ujit në Shkabaj    

Vendi: Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj (rruga për Muzakaj, afër ish aeroportit bujqësor) 
Koha: 13:00
 

Shkruaj Kryeministrit