Ballina BreadCrumbTrailer Agjencitë BreadCrumbTrailer Agjencia Shtetërore e...

Agjencia Shtetërore e Arkivave (ASHA)

1. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës është organ qeveritar, e cila organizon, drejton dhe kontrollon veprimtarinë në të gjithë rrjetin arkivor të vendit e cila kryen detyrat dhe përgjegjësitë të përcaktuara në Ligjin nr. 04/L-088 për arkivat shtetërore (Gazeta Zyrtare, nr. 04, 19 mars 2012) dhe Rregulloren përkatëse për organizimin e Agjencisë Shtetërore të Arkivave.

2. ASHA kryen detyrat dhe përgjegjësitë tjera të përcaktuara me legjislacionin në  fuqi si dhe detyrat e përcaktuara nga Kryeministri. 

Prapa

Agjenda ditore

08 tetor 2015

Ju njoftojmë se të enjten, me datë 8 tetor 2015, duke filluar nga ora 13:00,  mbahet takimi i radhës i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur .

Me këtë rast, kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur nga ora 13:30 mbanë konferencë për media.

Takimi mbahet në sallën P-38, Ndërtesa e Qeverisë Republikës së Kosovës.
 

Shkruaj Kryeministrit