Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada Republike Kosovo je usvojila paket nacrta zakona koji proizilaze iz procesa liberalizacije viza

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 9 jul 2013

Predvodena premijerom Hashimom Thaçijem, Vlada Republike Kosovo je održala svoj redovni sastanak na kojem je usvojila nacrte zakona koji proizilazi iz  paketa smernica za liberalizaciju viza, kao i druge odluke iz oblasti njenih ustavnih i zakonskih nadležnosti.

U nastavku podnosimo ceo govor premijera Hashima Thaçija na otvaranju sednice Vlade:
 
Dozvolite mi da u ime Vlade Republike Kosovo, naglasim da je Severnoatlantski savet NATO-a izjavio da su Kosovske bezbednosne snage dostigle puni operativni kapacitet i potpuno su sposobne da obavljaju odredene zadatke u okviru svog mandata u skladu sa standardima postavljenim od strane NATO-a.

U ime Vlade Republike Kosovo cestitam svim pripadnicima Kosovskih snaga bezbednosti za postizanje ovog izuzetno važnog koraka za našu državu.
 
Takode, koristim priliku, da se u ime Vlade Republike Kosovo, zahvalim vojnicima KFOR-a za sve ono što su ucinili da pomognu u izgradnji Kosovskih bezbednosnih snaga.

KFOR ce i dalje biti prisutan u Kosovu, kao što je  istaknuto na poslednjem sastanku koji sam dan pre, imao sa generalnim sekretarom Rasmussenom, kako bi se obezbedilo sigurno i mirno okruženje za sve gradane koji žive na Kosovu, nešto što  Vlada Republike Kosovo izuzetno ceni.
 
Misija Kosovskih bezbednosnih snaga ostaje ista, kao što je bila do sada, da vrši operacije civilne zaštite i  da pomogne civilnim vlastima u slucaju prirodnih katastrofa i drugih vanrednih situacija.

Vlada Republike Kosovo, takode pozdravlja i zahvaljuje se NATO-u  za  njeno zalaganje, i dalje ce nastaviti da pruža podršku i savete preko savetodavnog tima za vezu NATO-a, koji ce i dalje biti prisutni u BSK, kako bi se ispunili viziju NATO-a, za  region integrisan u evroatlantske strukture.
 
Dakle, današnja odluka je izuzetno važna za nas, novo je poglavlje za razvoj BSK-a, jer Kosovo deli viziju NATO-a za buducnost u kojoj je zapadni Balkan integrisan u evro-atlantske strukture. Dakle, poglavlje je napredovanja  BSK-a.

Takode, želim da naglasim da su Kosovske bezbednosne snage, snage  koje su izgradene od nule, ispunjavanjem najviših standarda NATO-a, i u bliskoj saradnji sa timom NATO je u okviru BSK-a. 
 
Zato koristim ovu priliku da pozovem pripadnike svih zajednica na Kosovu da razmotre mogucnost upisa u Kosovske bezbednosne snage, kako bi se uverili da one nastavljaju da budu stvarno,  multietnicka snaga i predstavnik svih onih koji žive na Kosovu.

Mi gradimo naše bezbednosne institucije, da bi nam dale kapacitet, koji  Kosovo cini zajednickim  lokalnim i medunarodnim uspehom.

Naš uspeh je i uspeh NATO-a, jer ce ovaj uspeh takode pomoci i NATO-u da ispuni viziju euroatlantske buducnosti za Zapadni Balkan.
 
Dakle, još jednom, cestitam Vama kao kabinetu vlade, svim gradanima Kosova, na ovom novom uspehu Kosova, u procesu konsolidacije i jacanja naše države.

Istovremeno, dozvolite mi da dodam da je juce u Briselu održan sledeci sastanak, izmedu mene i predsednika Vlade Srbije, g. Dacica  o dve važne teme za proces normalizacije odnosa izmedu Kosovske države i Srbije, u pogledu telekomunikacija i energije.

Moglo slobodno reci da su se stvari  o kojima se juce razgovaralo maksimalno približile. Ostalo je da se neki elementi u ova dva teksta sporazuma dopune, ili da se nešto i izbegne.
 
Danas  ce baronica  Ešton posetiti Beograd a sutra pre podne Prištinu, i nadam se da ce se u narednim danima dve vlade složiti u vezi sporazuma o  telekomunikacijama i energetici ", rekao je na kraju svog govora, premijer Thaci.

******************

Sednica Vlade Republike Kosovo se nastavila sa usvajanjem paketa nacrta zakona koji proizilaze iz smernica za liberalizaciju viza, ukljucujuci i komentare i sugestije Evropske komisije, koji spadaju medu uslovima  koje Vlada Kosova treba ispuniti u procesu liberalizacije viza. Na sastanku su usvojeni sledeci nacrti zakona:

- Nacrt zakona o strancima koji reguliše ulazak, kretanje, boravak i zapošljavanje stranaca na teritoriji Republike Kosovo.

- Nacrt  zakona o azilu, koji ureduje uslove i postupke za priznavanje izbeglickog statusa, supsidijarne zaštite, privremene zaštite, status, prava i obaveze lica koja traže azil, lica sa statusom izbeglica i lica kojima je odobrena dodatna zaštita i privremena zaštita.

 - Nacrt  zakona o državljanstvu  Kosova, koji definiše nacine sticanja, gubljenja  i ponovnog sticanja državljanstva Republike Kosova i ureduje druga pitanja vezana za državljanstvo Republike Kosova.

- Nacrt zakona o sprecavanju i borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava trgovine ljudima, koji predvida zakonske odredbe, kojima su nadležnim lokalnim vlastima se daje pravo, obaveze i odgovornosti, za:

-sprecavanje i suzbijanje trgovine ljudima u svim njenim oblicima;

-Zaštitu žrtava trgovine ljudima, ukljucujuci i obezbedenje prava kao pravne pomoci, medicinske pomoci, psiho-socijalne podrške, obezbedenje  naknade i drugih prava, svim licima za koja se pretpostavlja da su ili su identifikovana kao žrtve trgovine ljudima, bez obzira na pol, starost, bracno stanje, jezik, fizicke ili mentalne nesposobnosti, seksualnu orijentaciju, nacionalnost, politicko opredeljenje ili uverenje, religiju ili veru, rasu, nacionalnost ili društvenu pripadnost, rodenje ili drugi status, kroz pristup zasnovan na ljudskim pravima, u potpunosti u skladu sa medunarodnim instrumentima o ljudskim pravima i standardima.

-Nacionalnu i medunarodnu saradnju u sprecavanju i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pružanje pomoci i zaštite žrtavama trgovine ljudima.

- Nacrt zakona za saradnju izmedu organa ukljucenih u integrisano upravljanje granicom
Cilj ovog zakona je regulisanje saradnje izmedu svih organa ukljucenih u integrisano upravljanje granicom i sprovodenje zajednickih strategija vlasti, tako da zadaci predvideni za ove organe  vlasti i pojedinacne mere koje se odnose na sprecavanje, otkrivanje i istragu kriminalnih nezakonitih aktivnosti, kontrolu, pracenje i relevantnu medunarodnu saradnju,  budu ispunjeni pravilno, efikasno i efektivno.

- Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli i nadzoru državne granice, kao i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju politickih stranaka.

Vlada je usvojila i odluku o pokretanju postupka za clanstvo Republike Kosovo u organizacija “Open Government Partnership” (OGP).
Odluka zadužuje Ministarstvo za evropske integracije da formira koordinacionu radnu grupu za proces clanstva u OGP.

Vlada Kosova se preko ove odluke zadužuje da sprovede sve obaveze koje nastaju u toku  procesa pristupanja i nakon clanstva Republike Kosovo u OGP.

09.07.2013 16:17
Natrag

KOSOVO IN UNESCO