Agjenda ditore

24 prill 2014

1. Kryeministri Hashim Thaçi në lansimin e Shërbimit Financiar Jobankar në Postën e Kosovës

VENDI: Objekti Qendror i PTK- së, Dardania p.n.    
KOHA: 10:00

2. Kryeministri Hashim Thaçi mbanë ligjëratë  në Universitetin e Pejës “Haxhi Zeka”

VENDI: Universiteti i Pejës “Haxhi Zeka”   
KOHA: 14:00

3. Kryeministri Hashim Thaçi në takim me komunitetin e biznesit në Pejë

VENDI: Hotel “Dukagjini” - Pejë   
KOHA: 18:00

Shkruaj Kryeministrit